O nás

Vároši & Partners je advokátska kancelária s dlhoročnými skúsenosťami v rôznych oblastiach práva, ktorá pôsobí v Bratislave od roku 1991. Svoj úspech opiera o dôveru klientov vychádzajúcu z diskrétnosti a vysokej profesionality. Záujmy klientov obhajujeme v súdnych konaniach na súdoch všetkých stupňov v Slovenskej republike ako aj priamo pri rokovaniach so zástupcami protistrany a obchodnými partnermi.

Právne služby poskytujeme vo všetkých oblastiach práva :

 • obchodné právo
 • právo obchodných spoločností
 • občianske právo
 • rodinné právo
 • pracovné právo
 • správne právo
 • trestné právo
 • konkurzy a reštrukturalizácie
 • imigračné a azylové právo slovenské ako aj európske
 • právo duševného vlastníctva
 • finančné právo

S cieľom poskytovať právne služby komplexne a na vysokej kvalitatívnej úrovni sme pripravení v prípade potreby prizvať na riešenie špecifických prípadov aj kolegov špecialistov na daňové a účtovné poradenstvo. Pri poskytovaní právnych služieb vieme zabezpečiť spoluprácu s notármi, exekútormi, znalcami z jednotlivých odborov a tlmočníkmi.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, anglickom, nemeckom a španielskom jazyku.